Tandköttskorrigering

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att korrigera konturen på tandköttet. Ett vackert leende är en kombination av tändernas position och tandköttets kontur. Tandköttskorrigering kan med fördel användas tillsammans med laminat för att skapa ett rakt och attraktivt leende. Metoden innebär att man med elektrokirurgi tar bort en del av tandens omgivande fasta tandköttskant t ex vid en tand som står innanför tandbågen. Därmed kommer tänderna att ligga i linje med varandra även vid tandköttskanten.
Blekning

Blekning kan ibland vara ett alternativ för att få ljusare tänder, dock kan resultatet variera från patient till patient ganska mycket. Behandlingen utförs antingen i tandläkarstolen eller i det egna hemmet. Tänderna behandlas med en gel av vätesuperoxid som får verka under natten alternativt dagtid. Gelen förvaras i en speciell mjukplastskena som man måste ha på sig under behandlingen. Blekningsproceduren kan vara förenad med vissa tillfälliga obehag som ilningar och smärtor i tänderna. I normalfallet behöver blekningen upprepas efter ett till två år då resultatet avtar något med tiden.
Allmäntandvård och implantatprotetik

Vår vårdfilosofi är att ett vackert leende även ska vara ett hälsosamt leende. Tandläkare Kent Nyman är ansluten till Försäkringskassan. Kirurgidelen vid implantat utförs av kirurgispecialist i samarbete med tandläkare Kent Nyman.