Frågor & svar

Här har vi svarat på några av de frågor som vi ofta får. Om du har något du undrar över som inte är besvarat här nedan svarar vi givetvis på dina frågor personligen.
I de fall färgförändring önskas kan man med full kontroll prova in olika färgnyanser som bestäms av underliggande fastsättningsmaterial (kompositcement). Likaså kan eventuella missfärgningar täckas med full kontroll över slutresultatet.

Laminat är hårdare än emalj och blir inte missfärgat som emalj. Laminat kan rätta till nästan alla kosmetiska problem, från krokiga, ojämna och glesa tänder, till missfärgade tänder. Laminat kräver två besök.
Varför förstörs tändernas emalj av tandläkare i onödan?

Detta tycker även vi är mycket underligt och tragiskt. Det enkla svaret är att utbildningstiden, speciellt på tandteknikersidan, är för kort för att man skall kunna ge tillräcklig träning för en utpräglad nischteknik som denna laminatmetod är.

Sedan några år tillbaka har en liknande, enklare metod lärts ut på landets tandläkarhögskolor. Den bygger på att ca 1 mm tandsubstans slipas bort från tanden för att skapa plats för porslinet. Nackdelen blir då att tanden för alltid blir beroende av någon typ av protetisk ersättning. Dessutom uppkommer en ljusbrytning i skarven mellan tand och porslin vid slipning som kan bli synlig om tandköttet med tiden drar sig tillbaka. Ytterligare nackdel med bortslipning av tandsubstans är att man nästan ofrånkomligen delvis hamnar i underliggande dentin vilket ger kraftigt försvagat fäste för porslinet.
Mina tänder är ojämna. Måste jag ha tandställning?

Nej. Tandställning är ett utmärkt sätt att rätta till tänderna, men många är ovilliga att gå runt med ”rälsen” i munnen i upp till två år. Laminat kan med fördel användas för att rätta till ditt leende (kräver endast två besök). Tänderna kan då fortfarande vara ojämna, men de kommer att se raka ut. Dessutom kan vi bättra på leendet genom att göra det bredare och vitare samtidigt.
Hur är hållbarheten för laminat?

Enligt våra egna erfarenheter är den mycket god. Tandläkare Kent Nyman har gjort extremt tunna laminat i över 20 år och hållbarheten har ännu inte visat sig vara ett problem. En vetenskaplig undersökning som finns att läsa under ”Teknik/Vetenskap” visar också på mycket god hållbarhet, speciellt då emaljen sparas.
Utför ni även allmäntandvård?

Ja. Vi kan se till att få dina hål lagade, byta ut gamla amalgamfyllningar med nya vita fyllningar, etc. Vår vårdfilosofi är att ett attraktivt leende även ska vara ett hälsosamt leende. Vi ger dig även råd om hur du bäst bevarar ditt leende och hur du behåller din munhälsa.
Jag är inte nöjd med färgen på mina tänder. Vad kan göras för att få tillbaka min naturliga färg?

Kaffe, tobak och naturlig åldring gör att tänderna blir gula och missfärgade. Blekning kan vara en lösning. Dock når man inte alltid det resultat som patienten önskat eftersom det finns stora individuella skillnader på hur blekningen påverkar tänderna. Blir man inte nöjd med blekning, är behandlingen med mycket tunna porslinslaminat utan slipning av tandsubstans, det absolut elegantaste alternativet. Med laminat har du möjlighet att själv välja vithetsgrad på dina tänder. Denna behandling behöver i motsats till blekning inte göras om.
Jag är inte säker på vad som är bäst för mig, kan man få en konsultation?

Självklart. Dessutom dras kostnaden för konsultationen sedan av om en laminatbehandling utförs. Under ditt första besök kommer vi diskutera vad dina mål är. Om du till exempel vill bleka och räta ut dina tänder kommer vi förmodligen rekommendera laminat. Dessutom har vi möjlighet att visa dig hur ditt nya leende kommer att se ut innan vi startar. Vi använder oss av ett speciellt material som ger oss möjlighet att skulptera ditt nya leende direkt i munnen. Om du inte tycker att detta är något för dig så avbryter vi behandlingen, utan vidare kostnad.