FÖRE / EFTER
Även ett vackert leende kan ofta förbättras. Detta exempel visar en patient med jämna tänder och inga svåra missfärgningar. Framtänderna hade dock emaljskador. Två tunna laminat har utförts, på så vis tas tandens djuplyster tillvara och ingen färgskillnad i olika ljus kan upptäckas. Ingen avslipning av tandsubstans har skett.
FÖRE / EFTER
Tre laminat har här utförts. Även patientens vänstra framtand har klätts med ett extremt tunt laminat. Detta för att uppnå exakt samma ljusbrytning under olika ljusförhållanden, eftersom ögat lätt uppfattar eventuella ”mittlinjesskillnader”. Ingen slipning har skett på någon av tänderna.
FÖRE / EFTER
Glesställning som åtgärdats med fyra laminat utan att tandsubstans har avverkats. Laminatets extrema tunnhet framgår av jämförelsen mot de intilliggande obehandlade hörntänderna.
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER
FÖRE / EFTER